Privacybeleid

Privacybeleid

Ik respecteer je privacy. Zo worden je gegevens uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van Studio Myrez soepel en eenvoudig te laten verlopen en worden alleen gegevens aan derden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is in het kader van het laten functioneren van je afgenomen diensten.

 

Bedrijfsgegevens:

Studio Myrez | Interieur, Restauratie & Decoratie
Zandvoortstraat 15
6843 VH Arnhem

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • KvK nummer (indien bedrijf);
 • BTW-nummer (indien bedrijf);
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Banknaam en IBAN nummer.

De gegevens worden gebruikt voor: 

 • Je NAW-gegevens worden opgeslagen om de dienstverlening mogelijk te maken;
 • Bankgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van incasso’s;
 • Je e-mailadres wordt gebruikt voor directe communicatie;
 • Je telefoonnummer wordt door ons gebruikt voor communicatie per telefoon;
 • Je aankoopgeschiedenis wordt bewaard ten behoeve van wettelijke administratieve verplichtingen en voor je eigen inzage in de bestelhistorie;

Tijdigheid

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om mijn dienst aan de klant te leveren en het impliciet is aan de administratieve verplichting.

Derden

Ik zal je persoonsgegevens nooit bewust aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van je bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden hebben inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Klacht indienen

Je kunt bij mij een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar hello@myrez.nl. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.